Zakrývačky

Překrývání nevhodných , nekvalitních tetování probíhá podobně, jako tetování stylem „free hand“. Náčrtem přímo na těle se snažím využít linie původního tetování. Aby krycí schopnost nového tetování byla co největší, musí být značně tmavá. Většinou je nutné v kritických místech, kde dochází k prosvítání původního obrázku, přetetování opakovat.