Tetováni

Většina zde vložených prací je zhotovena stylem „free hand“, tedy  bez použití „obtiskovacích šablon“. V této technice je obrázek  nejprve načrtnut  přímo na tělo tetovací fixou  a až  po konzultaci se zákazníkem je na základě tohoto náčrtku zrealizováno samotné tetování. Tímto způsobem se docílí lepší zakomponování obrázku do linií těla, než je tomu v případě u metody obtisku.  Free hand je navíc zárukou orginality-není možné podruhé zopakovat naprosto stejné tahy.

Samozřejmě nebráním se i tetování skrze obtisky. Takto je možno zvěčnit na těle ty obrázky, které si navrhnou sami zákazníci. Obojí techniky je možno kombinovat.